Webrieng.com

Trở thành cộng tác viên

Thu nhập hấp dẫn

Giới thiệu khách đến WebRieng, bạn sẽ nhận đến 15% hoa hồng, cùng nhiều ưu đãi giảm giá các khoá học của WebRieng,...

Giới thiệu khách

với mã giảm giá 10% của riêng bạn

pass "bạn a A"

Khách

thanh toán

CTV nhận ngay hoa hồng

Hoa hồng CTV trong tháng 6 / 2020

Mỗi CTV sẽ có riêng Mã giảm giá 10% để giới thiệu khách

3.000.000đ

Gói 1

Đối với 5 khách hàng bạn giới thiệu đầu tiên:

  • WebRieng thu về 2,2 triệu

Kể từ khách hàng thứ 6

WebRieng thu về: 2,3 triệu

5.500.000đ

Gói 2

Đối với 5 khách hàng bạn giới thiệu đầu tiên:

  • WebRieng thu về 2,7 triệu

Kể từ khách hàng thứ 6

WebRieng thu về: 3,8 triệu

7.000.000đ

Gói 3

Đối với 3 khách hàng bạn giới thiệu đầu tiên:

  • WebRieng thu về 4 triệu

Kể từ khách hàng thứ 6

WebRieng thu về: 4,5 triệu

Đăng ký Cộng tác viên ngay

Hoa hồng lên đến 20% - Thu nhập có thể hơn 15 triệu / tháng

WebRieng Ltd. / © 2020